O spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 2007 za účelom spracovania a predaja biomasy na energetické účely. Od roku 2007 spoločnosť spracováva biomasu vo forme slamy. Slamu ako biomasu zberáme vlastnou technikou. Z dôvodu využitia techniky mimo letnej sezóny sme sa rozhodli spracovávať aj inú formu biomasy v podobe drevnej štiepky.

V roku 2011  spoločnosť zakúpila štiepkovač . Naše technické vybavenie nám umožňuje sa pohybovať s technikou aj v ťažkých horských terénoch, čo považujeme za výhodu a aj našu prednosť.

Do roku 2015 sa naša spoločnosť do vybavila ďalšou technikou a v súčasnej dobe disponujeme s piatimi štiepkovačmi.

www.biotrade.sk
00 421 911 794 195
00 421 911 794 008
Copyright © 2011 BioTrade.skweb emis-online.sk