Spracujeme drevný odpad

Odpadová drevná hmota:

  • z drevárskych prevádzok a píl
  • drevné odrezky- z lesnej ťažby
  • vláknina,  konáre, haluze, zostatky po ťažbe
  • z čistenia sústavy vodných tokov a prenosových sústav
  • z likvidácie ovocných sadov,  okrasných sadov a verejnej zelene

 

Produkcia:

  • 18-25 ton drevnej štiepky/mth (podľa typu drevnej hmoty)
  • priame štiepkovanie odpadu do priemeru až 60 cm
  • spracovanie aj nadrozmerného odpadu
  • rozmery vyrobenej drevnej štiepky podľa požiadania zákazníka

 

Cena:

Cena služby je ovplyvnená rôznymi faktormi:

vzdialenosťou a dostupnosťou a taktiež pripravenosťou a druhom hmoty, preto je cena vždy predmetom dohody.Forma fakturácie podľa dohody: EUR/motohodina, tona.A podľa dohody

 

 

www.biotrade.sk
00 421 911 794 195
00 421 911 794 008
Copyright © 2011 BioTrade.skweb emis-online.sk